TERSANA wordt erkent door de Vlaamse Regering

TERSANA het bodemsaneringsfonds voor de garage- , carrosserie- en landbouwmachinesector kreeg haar erkenning van de Vlaamse Regering op 21-12-2018. Door deze erkenning kunnen bedrijven uit de sector, die geconfronteerd worden met bodemverontreiniging, hun saneringsplicht overdragen aan Tersana.

Tersana logo

I. Voor welke bedrijven?

Bedrijven die met bodemverontreiniging geconfronteerd worden zullen, hoe dan ook, dit verder moeten onderzoeken en in bepaalde gevallen moeten saneren.

Garages, carrosserie- of landbouwmachinebedrijven hebben voortaan de keuze. Ze kunnen kiezen om er alleen voor in te staan. Dat betekent: het dragen van de volledige kost van bijkomende onderzoeken van sanering én zelf de onderhandelingen voeren met de bodemsaneringsdeskundigen en aannemers, wat niet eenvoudig is gezien de complexiteit van de materie.

Met dit fonds hebben ze een 2e keuze. Door toe te treden tot TERSANA verlichten ze de kost van de bijkomende onderzoeken en sanering én dragen ze de organisatie en zorgen van die sanering over. Het is nl. TERSANA die, met kennis van zaken, zal onderhandelen met de bodemsaneringsdeskundigen en aannemers. Ook de organisatie van de werken zal, in overleg met het bedrijf, door TERSANA gebeuren.

 

II. Hoe werkt het ?

Het zijn enkel bedrijven waar men bij het oriënterend bodemonderzoek, bodemverontreiniging heeft vastgesteld en waar verder onderzoek en/of een sanering noodzakelijk zijn, die kunnen toetreden tot het fonds. Andere bedrijven niet.

Daarnaast zal de bijdrage van de bedrijven gebaseerd zijn op de reële kost van de sanering. Een garage met een grote vervuiling zal logischerwijze meer moeten betalen dan een met een kleine vervuiling.

De bedrijven genieten wel een financiële tussenkomt vanuit de overheid en kunnen hun saneringszorg overlaten aan de deskundigen van Tersana.

De werkingsmiddelen van het fonds bestaan voor 40% uit subsidies van de overheid en voor 60% uit bijdragen van de toegetreden leden.

We helpen u graag

Wilt u meer weten over de wetgeving en hoe Tersana u eventueel zou kunnen bijstaan ? Tersana organiseert binnenkort een aantal infosessies doorheen heel Vlaanderen. De deelname is volledig gratis en vrijblijvend maar om logistieke redenen vragen.