Indexering lonen bedienden (APCB 200) van 2,16% op 1 januari 2019

Voor de indexering op 1 januari 2019 wordt het gemiddelde van de viermaandelijkse gezondheidsindexcijfers van november en december 2018 vergeleken met het gemiddelde van diezelfde maanden in 2017. Dit mechanisme is van toepassing op de (minimum)lonen. De ondernemingen die door hun activiteit onder het APCB 200 vallen, moeten dit indexeringsmechanisme volgen, evenals de ondernemingen die het vrijwillig toepassen. Het indexpercentage waarmee de (minimum)lonen van de bedienden verhoogd worden op 1 januari 2019, bedraagt 2,16% (vorige lonen x1,0216).


Ook de jaarlijkse premie die betaald moet worden in juni volgt deze indexering en bedraagt voor dit jaar 263,02 euro. Hieronder een overzicht van de minimummaandlonen geldig vanaf 1 januari 2019.

Indexering lonen bedienden (APCB 200) van 2,16% op 1 januari 2019

Loonschaal I: eerste jaar van indiensttreding

  • op basis van beroepservaring;
  • van toepassing tijdens het eerste jaar van tewerkstelling in de onderneming;
  • van toepassing vanaf 1 januari 2019.
Loonschaal I: eerste jaar van indiensttreding

Loonschaaal II: bedienden die minstens één jaar werkzaam zijn in dezelfde onderneming

  • op basis van beroepservaring;
  • van toepassing na één jaar tewerkstelling in de onderneming;
  • van toepassing vanaf 1 januari 2019.
Loonschaaal II: bedienden die minstens één jaar werkzaam zijn in dezelfde onderneming

Loonschaal jongeren van minder dan 21 jaar van toepassing vanaf 1 januari 2019

Loonschaal jongeren van minder dan 21 jaar

Bovengenoemde jongerenbarema’s moeten eveneens de bedragen van het gemiddeld minimummaandinkomen (GMMI) respecteren, zoals bepaald in de cao van 9 juni 2016 en geldig vanaf 1 januari 20191.

gemiddeld minimummaandinkomen (GMMI)

Loonschaal studenten van minder dan 21 jaar van toepassing vanaf 1 januari 2019

Loonschaal studenten van minder dan 21 jaar

1 Art. 5 CAO 9 juni 2016 betreffende de waarborg van het gemiddeld minimum maandinkomen.
2 Hebben in principe recht op een eindejaarspremie omdat ze meer dan 6 m anciënniteit hebben.